Avtomatizacija in robotizacija

Varilni roboti so zelo natančni in imajo zvezne in hitre gibe v naprej določenem trajektoriju. Ker so računalniško zasnovani, jih je mogoče programirati s povratno zanko, ki skupaj s senzorji vršijo korekcije prametrov varjenja med samim procesom. Nekatere funkcije se lahko izvajajo ročno (delna avtomatizacija) ali pa se vse funkcije opravljajo brez operaterja (popolna avtomatizacija). Avtomatizacija pa se uporablja za številne različne proces. Oprema je lahko zasnovana za izdelavo le enega izdelka ali sklopa (fiksna avtomatizacija) ali pa je dovolj fleksibilna, da se lahko konfiguracija opreme poljubno spremeni tako, da zadošča izdelavi tudi drugega sorodnega izdelka ali sklopa.

Nudimo:

  • Vrtljive mize brez ali z motornim nagibom
  • Obračalke cevi, tlačnih posod, rezervoarjev
  • Varilni avtomati: vzdolžno in krožno varjenje (MIG/MAG, TIG, EPP)
  • Robotsko varjenje (EPP, MIG/MAG, TIG)
  • Pozicionerji
  • Varilni avtomati za specialne aplikacije

Uspešna uporaba avtomatiziranih sistemov lahko nudi številne prednosti. Te vključujejo povečano produktivnost, dosledno kakovost zvarov, predvidljive stopnje proizvodnje varjenja, zmanjšane variabilne stroške varjenja in nižje stroške dela. Omejitve vključujejo višje začetne investicije kot pri ročnem varjenju, potrebo po natančnejši usmerjenosti dela ter bolj dovršene naprave za premikanje in krmiljene aparatov. Zato morajo biti proizvodne zahteve dovolj velike, da upravičijo stroške opreme in namestitev.

 

Industrija 4.0

Industrija 4.0 je ime za trenutni trend avtomatizacije procesov in izmenjavo podatkov pri proizvodnih procesih. Industrija 4.0 je skonstruirana modularno, kjer vsak modul sprejema svoje odločitve ter komuninicira z celoto.

Glavna prednost industrije 4.0 je fleksibilnost veliko serijske proizvodnje. To dosežemo z optimizacijo, konfiguracijo ter diagnozo komponent brez posredovanja ljudi, kar omogoča boljše sodelovanje, hitrejše reševanje problemov in kreairanje inovacij. Oprema in naprave postanejo inteligentna sredstva, ki lahko poročajo o številnih proizvodnih informacijah, vključno z diagnostiko in energijo. To znanje omogoča hitrejše in boljše poslovne odločitve, ki pripomorejo k večji produktivnosti, izboljšajo kvaliteto in so cenovno bolj ugodne.